Ukoliko stream prekine sa radom, pokušajte osvježiti stranicu (F5).